Privacy Policy

1. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt, voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

 

2. Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Frantoiani | Guy Hendrickx, gevestigd Zuut 6 te 2500 Lier (België), K.B.O.-nummer 0553.744.690, (hierna genoemd Frantoiani).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door jouw persoonsgegevens te delen op onze Website www.frantoiani.bewww.frantoiani.eu of www.italiaanseolijfolie.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

 

Artikel 1 – Welke gegevens we over je verwerken

1.1.      Frantoiani verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

 •  Categorie 1, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze Website (inclusief surfgedrag, herkomst en zoektermen);
 •  Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: jouw naam en voornaam, eventueel de naam van jouw bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je geboortedatum, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;
 •  Categorie 3, als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
 •  Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: jouw e-mailadres;
 •  Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je geboortedatum en je e-mail.

 

1.2.      Frantoiani kan je Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 1. door je registratie en gebruik van de Website;
 1. onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 7.

 

Artikel 2 – Waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken

2.1.      Algemene doeleinden:

Frantoiani zal je Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 •  Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze Website. Het gebruik voor marketingdoeleinden in de vorm van mailings via een extern nieuwsbriefsysteem. Als u bent opgenomen in dit systeem, zal u op elk moment de mogelijkheid hebben om hierop uit te schrijven en uw gegevens te laten verwijderen uit dit systeem;
 •  Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die je hebt gesteld met als rechtsgrond de uitvoering van een door u gevraagde dienst;
 •  Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Frantoiani zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Frantoiani. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
 •  Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht heeft en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat Frantoiani daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.

 

2.2.      Direct marketing:

We gebruiken je persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als je ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als je een van onze bestaande klanten bent.

Je kan je toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat je daarvoor een reden moet geven.  Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een  uitschrijflink onderaan in deze mail.

 

Artikel 3 – Hoe wij je gegevens delen met derden

Wij geven je Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met je voorafgaande toestemming.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Frantoiani zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

 

Artikel 4 – Hoelang we je persoonsgegevens bewaren

We bewaren je Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Categorie 1, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze Website (inclusief surfgedrag, herkomst en zoektermen): In artikel 7 kan je per cookie terugvinden hoe lang deze bewaard wordt;

Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: jouw naam en voornaam, eventueel de naam van jouw bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je geboortedatum, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld: Deze data worden 1 jaar na de laatste bestelling bewaard;

Categorie 3, als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft. Deze data worden 5 jaar na de laatste bestelling bewaard;

Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: jouw e-mailadres: Deze data worden 1 jaar na de laatste bestelling bewaard of tot wanneer een aanvraag tot uitschrijving wordt verzonden.;

Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je geboortedatum en je e-mail: Deze data worden 1 jaar na de laatste bestelling bewaard.

 

Artikel 5 – Je rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken, overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van je keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar guy@frantoiani.be, per post naar Frantoiani, Zuut 6, 2500 Lier, België, of via onze contactpagina.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be.

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Hoe we je persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Frantoiani aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Artikel 7 – Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder je voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst je toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.

 

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op je apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer je een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld je privacyinstellingen registreren, in onze Website inloggen of een formulier invullen. Je kan je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan mogelijks niet werken. 

Naam Herkomst Functie Bewaartijd

cookieyes-consent

.frantoiani.be

CookieYes sets this cookie to remember users’ consent preferences so that their preferences are respected on subsequent visits to this site. It does not collect or store any personal information about the site visitors.

 1 year

wpEmojiSettingsSupports

.frantoiani.be

WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user’s browser can display emojis properly.

session

 

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer je onze site bezocht hebt. 

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
_ga_* .frantoiani.be Google Analytics sets this cookie to store and count page views. 1 year 1 month 4 days
_ga .frantoiani.be Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. 1 year 1 month 4 days
_fbp .frantoiani.be Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. 3 months

 

Functionele cookies

Deze cookies stellen onze Website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als je deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

Naam Herkomst Functie Bewaartijd

mailchimp_landing_site

frantoiani.be

MailChimp sets the cookie to record which page the user first visited.

 1 month

 

Marketingcookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze Website ingesteld worden. Zij gebruiken deze cookies wellicht om een profiel van je interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op unieke identificatoren van je browser en internetapparaat. Als je deze cookies niet toestaat, zal je minder op jou gerichte advertenties zien.

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
YSC .youtube.com Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. session
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface.  6 months
VISITOR_PRIVACY_METADATA  .youtube.com YouTube sets this cookie to store the user’s cookie consent state for the current domain. 6 months
yt-remote-connected-devices  youtube.com YouTube sets this cookie to store the user’s video preferences using embedded YouTube videos. never
yt-remote-device-id youtube.com YouTube sets this cookie to store the user’s video preferences using embedded YouTube videos. never
fr .facebook.com Facebook sets this cookie to show relevant advertisements by tracking user behaviour across the web, on sites with Facebook pixel or Facebook social plugin. 3 months

 

Als je vaststelt dat andere cookies via onze Website geplaatst worden, danken wij je ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail naar guy@frantoiani.be, per post naar Frantoiani, Zuut 6, 2500 Lier, België, of via onze contactpagina.

 

Meer informatie over cookies vind je ook op http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je op http://www.youronlinechoices.eu/.